KIND služby zákazníkům
Sluchadla
Cochlear služby zákazníkům
Online sluchový Test
Informační material
 

Co je kochleární implantát?

Kochleární implantáty pomáhají lidem s oboustrannou závažnou poruchou sluchu. U většiny neslyšících lidí je důvodem hluchoty výpadek funkce vnitřního ucha, kde za normálních okolností dochází k proměně zvukových impulsů v nervové vjemy. Tyto nervové vjemy jsou dále přenášeny sluchovými nervmi do mozku, mozek rozeznává signály jako zvuk a výsledkem je sluchové vnímání.

 

To, že má někdo závažnou poruchu sluchu však neznamená, že nemůže slyšet. Výzkum se už několik desetiletí zaobírá možností za pomoci elektrostimulace přijímat smyslové vnímání.

 

Ušní implantáty se na klinických pracovištích v Německu používají již od 1984.

Mezitím používá v Německu kochleární implantát více než 5.000 lidí, celosvětově je to ca.60.000 lidí. Je nutno poznamenat, že s úspěchem.

 

Kochleární implantát je elektronické zařízení, jehož elektrody jsou operativně

zavedeny do vnitřního ucha a vysílají elektrické impulzy na vláskové buňky.

Dráždí přímo nervová zakončení sluchového nervu elektrickými impulzy.

Sluchový nerv vede informaci do mozku, který ji rozeznává jako zvuk.

Obrázek vedle ozřejmuje umístění elektrod ve vnitřním uchu.

 

Druckansicht

©2023 Sluchadla KIND Martin Kind s.r.o.• Rumunská 14 CZ-120 00 Praha 2
Telefon: (+420) 222 516 347 • Fax: (+420) 222 516 348
 
Kontakt