KIND služby zákazníkům
Sluchadla
Cochlear služby zákazníkům
Online sluchový Test
Informační material
 
 

Vydavatel:

 

Sluchadla KIND Martin Kind s.r.o.

Rumunská 14

CZ-120 00 Praha 2

 

Tel. (+420) 222 516 347

Fax. (+420) 222 516 348

 

E-mail: sluchadla-kind(at)volny.cz

Internet: www.kind.cz

 

Vyloučení z ručení

Sluchadla KIND nabízí na této webové stránce své služby za následujících podmínek:

 

Sluchadla KIND je jako poskytovatel služeb odpovědná podle obecných ustanovení právních předpisů o odpovědnosti za obsah vlastních údajů. Odpovědnost za škody hmotné či nehmotné, které byly způsobeny využíváním zveřejněných obsahů, je vyloučena mimo případů úmyslu či hrubé nedbalosti.

 

V případě, že texty jsou vyhotoveny třetí osobou, je příslušný autor jmenovitě uveden. V těchto případech je za obsah tohoto dokumentu zodpovědný jeho autor, příp. jeho objednavatel.

Sluchadla KIND nemá povinnost kontrolovat cizí informace, které zprostředkovala nebo uložila, nebo zkoumat okolnosti, které ukazují na protiprávní činnost.

 

Sluchadla KIND si nepřivlastňuje obsah cizích webových stránek, které zprostředkovala během své nabídky prostřednictvím odkazů, a proto nenese záruku za jejich obsahovou správnost, úplnost a použitelnost. Sluchadla KIND nemá vliv na současnou či budoucí podobu a obsah stránek, na které uvádí odkazy.

 

Ochrana osobních údajů

Sluchadla KIND bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Chtěli bychom, abyste věděli, kdy které údaje ukládáme a k čemu je používáme. Učinili jsme četná technická a organizační opatření, která zajišťují, že předpisy o ochraně osobních údajů budou jak námi, tak i externími poskytovateli služeb respektovány.

 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které mohou být použity k zjištění Vaší totožnosti. Mezi tyto informace patří např. jméno, adresa, telefonní číslo, aj. Informace, které nejsou přímo spojeny s Vaší skutečnou totožností (jako např. oblíbené webové stránky nebo počet užití stránky) sem nespadají.

 

Naši online-nabídku můžete využívat zásadně bez uvedení Vaší totožnosti. Pokud se necháte zaregistrovat pro některou z našich osobních služeb, zeptáme se Vás na Vaše jméno a jiné osobní informace. Zda tyto údaje uvedete, podléhá Vašemu volnému rozhodnutí.

 

Vaše údaje uložíme na zvlášť chráněných serverech v Německu. Přístup k nim je umožněn pouze několika málo zvlášť oprávněným osobám, které se zabývají technickou, obchodní či redakční obsluhou serveru.

 

Ve spojení s Vaším vstupem budou data, která připouští možnou identifikaci, na našich serverech z bezpečnostních důvodů ukládána. (např. IP-adresa, datum, čas a shlédnuté stránky). Tyto údaje nejsou zpracovány podle konkrétních uživatelů. Právo na statistické zpracování anonymních záznamů zůstává vyhrazeno.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám přenechali údaje vztahující se k Vaší osobě, můžete je kdykoliv vymazat, popř. nechat vymazat. Údaje pro fakturační a účetní účely jsou výpovědí resp. výmazem nedotčena.

 

Použití Cookies

Cookie je (velmi) malý textový soubor obsahující informace, který je návštěvníkovi zprostředkován prohlížečem. Obsahuje název webové strány, která zaslala Cookie a která může být pouze odtud opět načtena. Připustíte-li používání Cookie, nepředstavuje to pro Váš počítač žádné nebezpečí. Cookies nemohou obsahovat viry a ani přenášet informace z Vašeho počítače.

 

Námi využívané Cookie neobsahuje žádné osobní údaje, nýbrž je pouze náhodným identifikačním číslem. Pomáhá zjistit četnost využití a počet uživatelů našich webových stránek.

 

Odkazy na cizí webové strány

Naše online-nabídka obsahuje odkazy na cizí webové stránky. Nemáme žádný vliv na dodržování právních předpisů o ochraně dat jejich provozovatelem.

 

Technické požadavky na browser

Pro správné zobrazení a bezchybný chod této internetové stránky je nutné mít aktivovaná následující nastavení:

 

Style Sheets (CSS)

používání Cookies

Java Script (potřebné jen pro speciální funkce)

 

Dostupné internetové prohlížeče se chovají rozdílně. Obecně doporučujeme používat aktuální verzi.

Druckansicht

©2023 Sluchadla KIND Martin Kind s.r.o.• Rumunská 14 CZ-120 00 Praha 2
Telefon: (+420) 222 516 347 • Fax: (+420) 222 516 348
   

Kontakt